Popękała nawierzchnia przy skrzyżowaniu Mickiewicza i Sienkiewicza

Na całej szerokości przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza popękała i zapadła się jezdnia. Stanowi to zagrożenie dla kierowców, bo nie tylko grozi uszkodzeniem samochodu, ale też naraża ich na gwałtowne manewry, by ominąć niebezpieczne wyrwy.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze starostwem powiatowym, które zarządza ulicą Mickiewicza. Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu twierdzi jednak, że zagrożenia nie ma. – Pęknięcie nie stanowi zagrożenia dla ruchu, można bezpiecznie z tej ulicy korzystać, natomiast zostanie ono uszczelnione by woda nie dostawała się pod asfalt – mówi.
Starostwo zleciło Miejskim Wodociągom i Kanalizacji wykonanie oględzin tego miejsca. Jak tłumaczy naczelnik Wrona pracownicy MWIK stwierdzili, że nie doszło do rozszczelnienia instalacji wodociągowej pod nawierzchnią. Na miejscu byli też pracownicy starostwa, którzy stwierdzili, że pęknięcie spowodowane jest niedużym osunięciem się ziemi, ponieważ w tamtym miejscu kilka lat temu prowadzone były prace kanalizacyjne.
– Grunt rodzimy ma inne zagęszczenie, grunt którym uzupełniane są ubytki po pracach remontowych inny i po pewnym czasie to się niestety ujawnia. Byłoby idealnie, gdyby nigdzie nie był rozkopywany grunt pod jezdniami, ale tego nie da się uniknąć, to bolączka takich miejsc – tłumaczy naczelnik Wrona.
Jak dodaje naczelnik Wrona, maksymalnie do dwóch tygodni jezdnia zostanie naprawiona.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia