Minister przedsiębiorczości i technologii w Ostrowcu

Około 30-stu osób, w tym działacze PiS wzięło udział w spotkaniu z Jadwigą Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, które odbyło się w środę w biurze poselsko-senatorskim Jarosława Rusieckiego i Andrzeja Kryja. Minister mówiła o tym, jak ważną rolę pełni Celsa Huta Ostrowiec i podkreślała, że ona sama nie zapewni rozwoju miastu. Duży nacisk położyła na konieczność współpracy z rządem i korzystania z programów rządowych. – Dobry samorząd,to dobry partner dla rządu. Samorząd jest to miejsce najbliższe obywatelom, które kształtuje warunki życia. Może to robić lepiej i szybciej, jeśli korzysta z programów oferowanych przez rząd. W zakresie przyciągania inwestorów, którzy będą tworzyć wysokopłatne miejsca pracy, ale także w innych kwestiach.-zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.

O tym, że powiat ostrowiecki z sukcesami pozyskuje środki z programów rządowych mówił starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Podczas konferencji zaprezentował się także Dariusz Kaszuba, dyrektor Liceum im. Stanisława Staszica i kandydat na prezydenta Ostrowca. Mówił o konstytucji biznesu i o tym, jaki może mieć ona wpływ na nasze miasto. -ta konstytucja to jest bardzo dobre rozwiązanie i umożliwia realne wsparcie biznesu lokalnego. Mamy w naszym mieście 25 hektarów gruntów kupionych przez gminę, a tak naprawdę nie pojawił się na nich żaden inwestor. Rolą samorządu będzie wspieranie nie tylko rozwoju tych terenów, poprzez ściąganie dużych inwestorów, ale przede wszystkim wspieranie inwestorów, którzy już na rynku istnieją- dodał Dariusz Kaszuba.

Podczas spotkania mowa była także o znaczeniu rozwijania szkół zawodowych, które szkolą pracowników także dla ostrowieckich zakładów pracy.

/kam/

Podziel się

Ważne wydarzenia