Niezwykła wystawa w Liceum im. Staszica

Dziś w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica otwarta została wystawa „W drodze do niepodległości”. Prezentuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Jak mówił na jej otwarciu starosta Zbigniew Duda, wystawa jest także hołdem dla każdego, kto przyczynił się do Odzyskania przez Polskę Niepodległości -ta wystawa powinna przybliżać nam trudne drogi do Niepodległości. Trzeba w tym miejscu oddać hołd wielu Polakom z tamtych czasów, wielu wielkim przywódcom, którzy w momencie, kiedy pojawiła się szansa Odzyskania Niepodległości, zostawili swoje poglądy polityczne z boku i wszyscy podążali jedną droga- ta droga nazywała się Polska.-
Miejsce wystawy, także nie zostało wybrane przypadkowo. – W szkole młodzi ludzie uczą się nie tylko historii, ale także zachowań patriotycznych – podkreślał starosta. Z kolei senator Jarosław Rusiecki dodał:
– wystawa jest jeszcze jednym przypomnieniem tego, że historia, której uczymy się w szkole jest historią żywa. A młody człowiek, młody Polak w tej chwili tworzy historię o której za 100 lat, mam nadzieję będziemy mówić.-

W ramach tej inicjatywy każda z klas odbędzie także lekcję wychowawczą nawiązującą do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

/kam/

Ważne wydarzenia