Przedszkolaki wezmą udział w grze miejskiej

’Wspólne wędrowanie i Ostrowca Świętokrzyskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości poznawanie’.

Pod takim hasłem 5 października Przedszkole Publiczne nr 7 organizuje grę miejską. Jak mówi Anna Kuligowska, dyrektor placówki jej ideą jest poznanie zabytków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uczestnikami zabawy będą grupy sześciolatków z nauczycielami z 11 przedszkoli publicznych i niepublicznych. Gra rozpocznie się o 9.30 spotkaniem grup pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.Następnie dzieci przejdą alejkami parku do kina Etiuda gdzie wyświetlony zostanie krótki film o symbolach narodowych. O godzinie 10.20 rozpocznie się wędrówka grup przedszkolnych pod opieką przewodników wyznaczonymi trasami zgodnie ze wskazówkami i mapą.
-Zadaniem grup będzie odnalezienie obiektów zaznaczonych na mapie i zdobycie odpowiednich pieczątek. Ostatnim punktem gry będzie spotkanie w ogrodzie Przedszkola nr 7 gdzie na milusińskich czekać ma poczęstunek, a po nim każda z grup przedszkolnych zasadzi drzewo – dodała Anna Kuligowska.

Piątkowa impreza odbędzie się przy współpracy z Kołem Przewodników przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Ostrowiec.

Ważne wydarzenia