Kolejny odwołany dyrektor wygrywa w sądzie ze Starostwem Powiatowym

Odwołanie Włodzimierza Szczałuby z funkcji dyrektora Muzeum Historyczno – Archeologicznego przez Zarząd Powiatu odbyło się z naruszeniem prawa.

Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. – Moim zdaniem, uchwała Zarządu Powiatu o odwołaniu mnie ze stanowiska nastąpiła z naruszeniem procedur – mówi Włodzimierz Szczałuba. I dodaje, że zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Zarząd Powiatu powinien przed podjęciem uchwały o jego odwołaniu zwrócić się o opinię do stowarzyszeń i organizacji ściśle współpracujących z Muzeum w Krzemionkach. Tymczasem, Zarząd Powiatu wystąpił do czterech organizacji – jak mówi odwołany dyrektor – wybranych chyba losowo – a nie tych, z którymi placówka współpracowała najściślej. – Wśród pominiętych jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, LGD Krzemienny Krąg, czy Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Współpracowaliśmy z tymi organizacjami, część celów działania tych organizacji i stowarzyszeń jest zbieżna z działalnością muzeum – podkreśla Szczałuba.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przychylił się do zarzutów Włodzimierza Szczałuby i uznał, że nie została prawidłowo wypełniona procedura opiniowania wniosku o odwołanie go ze stanowiska i w całości unieważnił uchwałę Zarządu Powiatu. Wyrok nie jest prawomocny. Zarząd Powiatu ma 30 dni na odwołanie do NSA. Włodzimierz Szczałuba złożył też wniosek o wypłatę odszkodowanie za nieprawne odwołanie z funkcji do Sądu Pracy w Ostrowcu. – To jest jedyna rzecz, o którą mogę się ubiegać przy tym sposobie zatrudnienia. Decyzja sądu daje mi lepszą pozycję w procesie w sądzie pracy – mówi Włodzimierz Szczałuba.
Jak zaznaczył, w sądzie walczy o swoje dobre imię, a nie stanowisko.
Krzysztof Ołownia z Zespołu ds. Informacji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu twierdzi, że pytania o komentarz dotyczący nieprawnego odwołania z funkcji Włodzimierza Szczałuby to pytanie nie do starosty tylko do radców prawnych.
Warto dodać, że radcy prawni zatrudnieni są przez starostę. Krzysztof Ołownia prosi o wysłanie pytań na piśmie. Jaka będzie odpowiedź – poinformujemy na antenie Radia Ostrowiec.
Przypomnijmy, że w piątek 28 września w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu zapadł wyrok – już kolejny – który nakazuje przywrócenie do pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej na os. Słoneczym Barbary Cudzik odwołanej we wrześniu 2015 roku ze stanowiska przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.
Po pierwszym uprawomocnionym wyroku sądu wróciła do pracy na zajmowane stanowisko, ale została zdegradowana przez dyrekcje DPS-u, w związku z czym skierowała sprawę do sądu.
Ale w związku z tym DPS płacił podwójne pensje dyrektorskie ze swojego budżetu przez 6 miesięcy. Starosta Zbigniew Duda powiedział nam, że sprawy nie będzie komentował, czeka na uzasadnienie wyroku sądu.
/marsz,mag/

Ważne wydarzenia