Zanieczyszczona woda w dwóch gminach

Woda z ujęcia Śmiłów i ujęcia Nowe w gminie Ożarów nie nadaje się do spożycia.

Ostatnie badania z 25 września wykonane przez sanepid wykazały, że skażone są jedną z bakterii z grupy coli.
Paweł Rędziak, zastępca burmistrza Ożarowa informuje, że natychmiast podjęli działania i ujęcia były dezynfekowane.
Wiceburmistrz Rędziak uspokaja, że choć woda surowa nie nadaje się do spożycia, to po przegotowaniu można z niej korzystać, bo zanieczyszczenie było nieznaczne.
Tylko do celów sanitarnych nadaje się woda z ujęcia Szerzawy w gminie Pawłów. Woda zdatna do picia dowożona jest mieszkańcom beczkowozami. Wodociąg, zgodnie z zaleceniami sanepidu, jest chlorowany – informuje Dariusz Stanecki z Urzędu Gminy w Pawłowie.
Ujęcie Szerzawy zaopatruje w wodę południową część gminy Pawłów. Woda z ujęcia w Bronkowicach jest zdatna do picia.
/pcr/

Ważne wydarzenia