Barbara Cudzik znów wygrywa w Sądzie Pracy

sloneczne.domypomocy.pl

Barbara Cudzik ma wrócić na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym w Ostrowcu. Taki wyrok zapadł dziś w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu. O przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowanym stanowisku walczy już drugi raz. Poprzedni, taki sam wyrok, który utrzymał Sąd Okręgowy w Kielcach, nie został wykonany, a Barbara Cudzik otrzymała od powołanego przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego nowego dyrektora wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia. Z degradacją nie chciała się zgodzić. – W demokratycznym państwie prawa należy respektować wyroki sądowe. Niestety strona przeciwna takich działań nie podejmuje, dlatego też wnieśliśmy do Sądu Pracy kolejny wniosek o egzekucję orzeczenia sądowego – mówi Rafał Jabłoński, pełnomocnik Barbary Cudzik. Termin tej rozprawy został wyznaczony na grudzień, ale Barbara Cudzik ma nadzieję, że tym razem, choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny, zostanie wykonany. – Sędzia uzasadniając wyrok powiedziała, że w DPS jest dwóch dyrektorów i taki dualizm władzy nie powinien dalej trwać – zaznacza. Uważa jednocześnie, że jej prawa pracownicze są uporczywie łamane. – Złożyłam doniesienie do prokuratury w związku z tym, że starosta dopuścił się czynu zabronionego, o którym mówi art. 218 KK, ponieważ nie wykonał prawomocnego wyroku sądu – mówi i dodaje, że załączyła też do zawiadomienia uzupełniające pismo procesowe. Wskazuje w nim niegospodarność polegającą na wypłacaniu wynagrodzenia dwóm dyrektorom i jeszcze zastępcy ze środków, które – jak podkreśla – powinny służyć mieszkańcom DPSu.
Pytanie, czy Zarząd Powiatu przywróci Barbarę Cudzik na stanowisko dyrektora DPS na osiedlu Słonecznym, przesłaliśmy do starostwa. Czekamy na odpowiedź.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia