Hutnik na prostej

Za kilka dni uprawomocnić ma się zatwierdzone 29 czerwca przez sąd postanowienie o przyjęciu układu spłaty zobowiązań między spółdzielnią mieszkaniową Hutnik, a wierzycielami. Przypomnijmy, że wierzyciele, wobec których Hutnik miał 18 milionów długu zgodzili się na redukcję zadłużenia do 10 milionów. Układ ma zostać zrealizowany w ciągu ośmiu lat.
Grzegorz Tutaj, zarządca sądowy spółdzielni zapewnia, że jej sytuacja finansowa jest uporządkowana i pozwala na spłatę zobowiązań. – Na chwilę obecną założenia planu restrukturyzacyjnego są dochowane, spółdzielnia ma pełną możliwość regulacji zobowiązań bieżących, ma środki na zaspokojenie pierwszych rat na rzez wierzycieli
i plan spłaty kolejnych rat – zapewnia mecenas. Uporządkowanie sytuacji Hutnika pozwoliło również Radzie Nadzorczej na przyjęcie planu remontów na ten rok. Są wykonywane z funduszu remontowego, który ma być przeznaczany wyłącznie na inwestycje. Fundusz osiedla Ogrody wynosi około 1 miliona 400 tysięcy złotych, osiedla Hutnicze około 390 tysięcy, a osiedla Ludwików 270 tysięcy złotych. Kolejne przetargi są ogłaszane.
Dodajmy, że wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu rola zarządcy spółdzielni się kończy. Grzegorz Tutaj będzie od tego czasu nadzorował jego wykonanie, a kompetencje do zarządzania spółdzielnią wrócą do zarządu. Rada Nadzorcza szuka prezesa. Na oferty konkursowe czekają do 20 września.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia