W powiecie sukces nie jest w cenie?

na zdjęciu Czesław Golis

Dwóch dyrektorów najlepszych w Ostrowcu i województwie szkół średnich nie znalazło uznania komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego i wszystko wskazuje na to, że nie zachowają swoich stanowisk. Sławomir Miszczuk, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza i Czesław Golis, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 (dawnego THM-u) nie przeszli konkursu na dyrektorów.
Antoni Maciejko, naczelnik wydziału edukacji, opieki zdrowotnej i spraw społecznych Starostwa Powiatowego, jednocześnie przewodniczący komisji poinformował na zwołanej dziś konferencji prasowej, że nie otrzymali bezwzględnej większości głosów, w związku z czym konkursy te pozostają nierozstrzygnięte.
W skład komisji wchodzi 12 osób, w tym 3 przedstawicieli starostwa powiatowego, 3 przedstawicieli kuratorium oświaty, po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych – Solidarności i ZNP.
Naczelnik Maciejko nie chciał powiedzieć jakie uwagi bądź zastrzeżenia mieli członkowie komisji.
– Praca komisji była objęta klauzulą tajności, więc proszę nie zadawać takich pytań, bo ja nie jestem upoważniony do tego, żeby oceniać przebieg pracy komisji konkursowej – ucinał pytania. Poinformował też, że zgodnie z prawem oświatowym, dyrektorów obu placówek powoła teraz na pełne kadencje Zarząd Powiatu Ostrowieckiego. Zarząd może też powierzyć wicedyrektorowi bądź innemu nauczycielowi danej szkoły obowiązki dyrektora, ale maksymalnie na 10 miesięcy.
Tymczasem Ewa Malec, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu, która z ramienia związku była w składzie komisji, zamierza wystąpić do starosty ostrowieckiego o powołanie na dyrektora dawnego THMu Czesława Golisa. List z prośbą o interwencję pisze też do świętokrzyskiego kuratora oświaty. Podkreśla, że nie chcę polemizować z oceną komisji, ale jej decyzję uważa za niezrozumiałą i krzywdzącą dla dyrektora Golisa. – Jest to opinia rodziców, nauczycieli i związkowców. Od rana odbieram telefony od wszystkich tych środowisk z niedowierzaniem, że dyrektora z takim potencjałem i osiągnięciami pozbawia się pracy, a najprawdopodobniej to stanowisko powierzy się komuś, kto będzie spijał śmietankę z sukcesów pana Golisa – mówi Radiu Ostrowiec.
Zespół Szkół nr 3 uznawany jest za jedną z najbardziej prestiżowych szkół technicznych w regionie.
II Liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Chreptowicza w tegorocznym rankingu maturalnym zajęło pierwsze miejsce spośród wszystkich szkół publicznych w województwie.

/mag/

Ważne wydarzenia