Tomasz Mroczek zawalczy o urząd wójta Bałtowa

Tomasz Mroczek, kierownik referatu inwestycji i turystyki w Urzędzie Gminy w Bałtowie zamierza ubiegać się o stanowisko wójta. Tworzy własny komitet wyborczy pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Mroczka. Jak nam powiedział, wraz ze współpracownikami przygotowują zawiadomienie do komisarza wyborczego w Kielcach o rejestracji komitetu. Wystawią także własnych kandydatów na radnych z każdego okręgu wyborczego. – Komitet będzie miał formułę otwartą, chciałbym, żeby był reprezentatywny i żeby skupiał różne środowiska – mówi Tomasz Mroczek. Podkreśla, że jeżeli otrzyma wsparcie mieszkańców, to chciałby utrzymać kierunek rozwoju gminy oparty na turystyce, ale zaznacza też, że potrzebne są inwestycje w infrastrukturę techniczną. – Mamy dużo do zrobienia w zakresie na przykład kanalizacji sanitarnej – zaznacza. Zapowiada też, że do niedzieli lista do Rady Gminy powinna być wstępnie gotowa, wciąż prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kandydatami.

/joge, mag/

Ważne wydarzenia