Duże kolejki po świadczenia z MOPSu

Ponad 2000 wniosków o świadczenia w ramach programu 'Dobry Start’ wpłynęło do ostrowieckiego MOPSu drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu Empatia i internetowego rachunku bankowego.

– Jak na nasze miasto to osiągnięcie bardzo duże, bo dla porównania w zeszłym roku wpłynęło tylko około 800 wniosków na program „500+” drogą elektroniczną, a „Dobry Start” to zupełnie nowy program – mówi Ksenia Głuszyńska z ostrowieckiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przypomina, że od 1 sierpnia wnioski można także składać osobiście. W taki sposób od początku miesiąca złożyło je już 500 osób.
W ramach programu 'Dobry start’ MOPS wypłacił świadczenia na kwotę ponad 881 tys złotych. Ale wniosków na pewno będzie dużo więcej – Z naszych danych wynika, że w naszym powiecie do skorzystania z programu uprawnionych jest około 8000 dzieci – dodaje Głuszyńska.
Dlatego Ksenia Głuszyńska radzi, by jednak skorzystać z opcji elektronicznej. W ten sposób unikniemy długich kolejek. MOPS przypomina też, że pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o Dobry Start, ale tylko w przypadku jeżeli nie pozostają na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem od nich świadczeń alimentacyjnych.
Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje tym rodzicom, których dzieci rozpoczynają rok szkolny i nie skończyły jeszcze 20stu lat. Przy wypłacie nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.
Z kolei w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.
W całym kraju złożono już milion sto tysięcy wniosków o 300+.
/bart/

Ważne wydarzenia