Spółka „Rodzina” wykupi dzierżawiony budynek?

Spółka „Rodzina” będzie się ubiegała o zakup dzierżawionego od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu budynku na osiedlu Słonecznym, w którym prowadzi przychodnię dla ponad 8 tysięcy pacjentów.

Jak nas poinformowali przedstawiciele spółki, taką decyzję podjęli wspólnicy na pilnie zwołanym posiedzeniu.
Przypomnijmy, starostwo przeznaczyło nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu nie informując o tym dotychczasowego najemcy i dając krótki, bo tylko 6-tygodniowy czas na złożenie ofert. O tym, że budynek idzie na sprzedaż dowiedzieli się od Radia Ostrowiec. Jak poinformował nas Grzegorz Połeć, sekretarz powiatu, wbrew temu, o czym mówiła spółka 'Rodzina’, nie przysługuje im prawo pierwokupu nieruchomości.
W pisemnej odpowiedzi na pytania Radia Ostrowiec podkreślił też, że „powiat nie musi informować najemcy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia”.
Przychodnia ma jednak prawo do kupna nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Pozwala na to Ustawa o gospodarce nieruchomościami w przypadku podmiotów, które prowadzą działalność leczniczą. I z wnioskiem o sprzedaż budynku bez przetargu, za cenę ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy czyli prawie 1 miliona 300-stu tysięcy złotych zamierza wystąpić spółka Rodzina.
/mag/

Ważne wydarzenia