Ulica Siennieńska idzie do remontu

www.um.ostrowiec.pl

Do końca lipca wykonana ma być nawierzchnia na ślepym odcinku ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu od skrzyżowania z ulica Polną w kierunku alei Jana Pawła II. Wczoraj w magistracie nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiło się 4ech potencjalnych wykonawców. Najtańszą ofertę złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Spółka zaproponowała, że wykona zadanie za nieco ponad 315 tysięcy złotych.
– O tym, kto zrealizuje inwestycje dowiemy się w przeciągu dwóch, trzech dni – zapewnia Artur Majcher, zastępca naczelnika wydziału Infrastruktury Komunalnej UM i przypomina, że wcześniej zbudowana została już na tym odcinku ścieżka rowerowa i chodnik.
Do przetargu stanęła jeszcze ostrowiecka firma „Drogowiec”, a także przedsiębiorstwa ze Starachowic i Piekoszowa. Najdroższa oferta opiewa na kwotę pół miliona złotych. To o prawie 200 tysięcy więcej od oferty MPRD.

/mag/

Ważne wydarzenia