Maleje liczba mieszkańców Ostrowca

Z roku na rok maleje liczba mieszkańców Ostrowca. Tendencję spadkową pokazują zarówno dane o liczbie zameldowanych mieszkańców jak i złożonych deklaracji śmieciowych.

Jak mówi Łukasz Witkowski naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta obecnie zameldowanych jest około 67 tys osób, ale liczba ta sukcesywnie maleje o około 800 osób rocznie. Największy wpływ ma tę sytuację ma stosunek urodzeń do zgonów, który w chwili obecnej wynosi 2 zgody do 1 narodzin.
Naczelnik Witkowski podkreśla jednak, że współczynnik zgonów do urodzeń powoli, ale jednak się poprawia. Najgorzej wyglądało w 2016 roku, kiedy na jedną urodzoną osobę przypadały 3 zgony.
Wpływ na liczbę osób zameldowanych ma także migracja, wiele osób nadal wyjeżdża do większych miast i zagranicę jednak liczba takich osób utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. – Bardziej rzeczywistą liczbę mieszkańców pokazuje ilość złożonych deklaracji śmieciowych – mówi Marzena Suska z wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. A wg tych deklaracji liczba mieszkańców spadła już poniżej 55 tys. mieszkańców.
Faktyczna ilość osób mieszkających w naszym mieście może być jeszcze mniejsza, ponieważ duża część mieszkańców Ostrowca wciąż wpisuje w deklaracje osoby, które już nie mieszkają w Ostrowcu.
/bart/

Ważne wydarzenia