Prezydent z absolutorium

Dziękuje choć jest mi żal. Żal dwóch Panów którzy nie mogli zachować się inaczej. Takimi słowami prezydent Jarosław Górczyński podziękował radnym na wczorajszej sesji – za przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu, jak i za udzieleniem prezydentowi absolutorium głosowało 18 radnych.
2óch radnych opozycyjnych z PiSu wstrzymało się od głosu – o czym w stanowisku klubu mówił przewodniczący Dariusz Kaszuba – Nasze inicjatywy są blokowane lub odrzucane, w takiej sytuacji oczywistym jest, że nie jesteśmy równo traktowani jako współtwórcy budżetu, dlatego wstrzymujemy się od udzielenia absolutorium.
Za niechęcią do współpracy obozu rządzącego w mieście z opozycją – przemawiać – zdaniem radnego Kaszuby – ma to, że większość ich pomysłów nie doczekała się w ubiegłym roku realizacji.
A chodzi na przykład o budowę przystanków anty-katastroficznych, postulowane zmiany w budżecie obywatelskim, wsparcie finansowe policji na dodatkowe patrole, czy zakupienie i zainstalowanie w mieście czujników powietrza.
Krytyka ta nie doczekała się zrozumienia. Przypomnijmy tylko dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu. 18 radnych z klubu Jarosława Górczyńskiego ze wsparciem radnych niezależnych zagłosowało za udzieleniem prezydentowi absolutorium.
Prezydent Górczyński w swoim wystąpieniu, gdy prosił o absolutorium – mówił o racjonalnym zarządzaniu finansami, czego dowodem ma być wypracowana nadwyżka budżetowa – tak jak w roku ubiegłem ma zostać przeznaczona na remont wybranej ulicy. Mówił o większych wpływach z podatków, co z kolei ma dowodzić poprawiającej się kondycji ostrowieckich firm, mówił o oszczędnościach w urzędzie i jednostkach podległych – także tych w sferze wynagrodzeń. Wymienił także największe i najważniejsze inwestycje realizowane lub rozpoczęte w ubiegłym roku – jak Ostrowiecki Browar Kultury, baseny na Rawszczyźnie, zadania drogowe o łącznej wartości 16 milionów złotych, czy budowa bloków na terenie dawnych ruin GAMBO.
/mag/

Ważne wydarzenia