Prezes Adamczyk pozostaje prezesem Banku Żywności

Maria Adamczyk została wybrana prezesem Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na kolejną czteroletnią kadencję. Będzie to jej piąta kadencja.

Z nieskrywaną przyjemnością mogę powiedzieć, ze podczas zebrania członków otrzymałam największą ilość głosów. Ostatnie cztery lata dla banku były bardzo pracowite, dokonaliśmy wielu remontu budynków, w których się znajdujemy, zbudowaliśmy rampę rozładunkową, dzięki dobrej współpracy z władzami miasta i województwa otrzymaliśmy trzy samochody służące nam do transportu towarów. Podpisaliśmy umowy z dyskontami, z których terminującą się żywność trafia do potrzebujących – mówi prezes Adamczyk i zaznacza, ze kolejne cztery lata będą w równie pracowite, bo w nieodległej przyszłości trzeba pomyśleć o wymianie najstarszego auta.
– Z urządzeń użytku codziennego staramy się tez o wymianę kserokopiarki bez której bank nie mógłby funkcjonować – podkreśla prezes Adamczyk.
Warto też dodać, że zadania, które będą realizowane w najbliższej kadencji to przede wszystkim dystrybucja kolejnego programu unijnego i prowadzenie monitoringu żywności.
/tom/

Ważne wydarzenia