Spółdzielnia Hutnik już na prostej. Do pełnego sukcesu jednak długa droga

Zgromadzenie wierzycieli spółdzielni mieszkaniowej Hutnik przyjęło w drodze głosowania i przy dużej frekwencji zaproponowany układ spłaty zobowiązań. Wszystkie ważne głosy zostały oddane za jego przyjęciem. To oznacza, że wdrożony zostanie plan restrukturyzacji, w tym plan spłaty gigantycznego, około 18-milionowego zadłużenia.
Wierzyciele, podczas zgromadzenia, które odbyło się w środę 6 czerwca w Sądzie Rejonowym w Kielcach, zgodzili się na redukcję zadłużenia do łączenie 10 milionów złotych. Najwięksi, jak syndyk masy upadłościowej Huty Ostrowiec, Miejska Energetyka Cieplna, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja o nawet 50 procent. Układ będzie realizowany w ciągu 8 i pół roku. Spółdzielnia gromadzi już środki finansowe – mówi zarządca Tutaj i wylicza, że rozpoczęta została już sprzedaż nieruchomości, prowadzona jest skuteczna windykacja, wdrożone zostały programy oszczędnościowe.
Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego sąd wydał 3 października. Przyjęcie układu pozwala spółdzielni nie tylko na rozpoczęcie spłaty zobowiązań przy zachowaniu płynności finansowej, ale to też sygnał dla firm budowlanych, które nie chciały wcześniej podejmować się remontów. – Teraz spółdzielnia może rozpoczynać zaplanowane inwestycje – mówi mecenas Tutaj, ale zachowuje też ostrożność w ocenie sytuacji. – Uważam, że przyjęcie przez wierzycieli układu jest wielkim sukcesem zarządu spółdzielni. Jest to danie jej szansy, ale do pełnego sukcesu jest jeszcze długa droga – mówi.
Dodajmy, że układ musi jeszcze zatwierdzić sąd. Posiedzenie zostało wyznaczone na 29 czerwca.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia