Uroczystości poświęcone „Ponuremu” w Mominie

W 74. rocznicę śmierci płk. Jana Piwnika 'Ponurego’, legendarnego dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i mieszkańca wsi Janowice, a także w 8. rocznicę nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie jego imienia, na przykościelnym placu – odbyły się tradycyjne już uroczystości poświęcone bohaterowi.
Uroczystości, których organizatorem są władze gminy, szkoła w Mominie oraz Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach – wiceprezesem jest Teresa Piwnik, bratanica 'Ponurego’ – wpisują się w obchody 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rozpoczął je 8.30 przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych spod szkoły na na plac przy kościele świętego Wojciecha w Mominie, podniesienie flagi państwowej na maszt i występ młodzieży szkolnej, która kultywuje pamięć o patronie. – Co roku młodzież przygotowuje program artystyczny, który dodatkowo prezentowany jest na akademiach szkolnych. Organizowane są również rajdy – podkreślała Barbara Poreckowska, dyrektor szkoły.
Mszę świętą polową celebrował ks biskup Edward Frankowski.
Później odbył się apel poległych i salwy honorowe oraz złożenie wieńców pod pomnikiem 'Golgota Wschodu’, a także wręczanie medali honorowych przyjaciół gminy Waśniów.
Wydarzenie zwieńczyło spotkanie przy wojskowej grochówce.
/mag/

Ważne wydarzenia