Walka o podwyżki trwa. Jutro kolejne rozmowy z udziałem samorządowców

Jutro odbyć się mają kolejne rozmowy związków zawodowych ostrowieckiego szpitala z dyrekcją.

Ostatnie nie przyniosły rezultatów. Dyrektor Rafał Lipiec, po spotkaniu potwierdził, że gotowa jest analiza finansowa szpitala, ale o szczegółach mówić nie chciał. Z naszych informacji wynika, że związkowcom zapowiedział, że zobowiązany jest do wdrożenia planu naprawczego, a ten nie uwzględnia żadnych podwyżek.
Jak dowiedziało się Radio Ostrowiec, związki zawodowe w tej sytuacji nie wykluczają bardziej stanowczych działań. Jutro w spotkaniu, na zaproszenie związkowców, mają wziąć udział lokalni samorządowcy. Zaproszenia wysłane zostały między innymi do prezydenta Jarosława Górczyńskiego i starosty Zbigniewa Dudy. Swój udział w jutrzejszych rozmowach potwierdził dziś Jerzy Brożyna, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Przypomnijmy, że strata szpitala za 2015 rok wyniosła ponad 2 miliony zł, za 2016 rok była już dwukrotnie wyższa. Jak – w lutym – informował nas Piotr Chuchmała, dyrektor finansowy szpitala, strata za rok 2017 miała być niższa niż rok wcześniej.
Tymczasem zobowiązania szpitala na koniec lutego tego roku wynosiły około 34 milionów złotych, z czego wymagalnych, czyli przeterminowanych było już prawie 13 milionów.
Przedstawiciele pielęgniarek i położnych, techników RTG, diagnostów laboratoryjnych, pracowników ogólnych oraz NSZZ 'Solidarność’ domagają się podwyżek płac.
Twierdzą, że wielu pracowników otrzymuje pensję poniżej minimalnej krajowej. Dotyczy to przede wszystkim pielęgniarek. Mają też coraz więcej obowiązków, bo brakuje personelu.
/bart/

Ważne wydarzenia