Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego odwołany

źródło: wikipedia

Włodzimierz Szczałuba nie jest już dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

Podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu powiatu ostrowieckiego został odwołany ze stanowiska. Przypomnijmy, że w marcu zarząd zwrócił się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o opinię w tej sprawie.
Przyczyną miały być wyniki kontroli NIKu dotyczącej ochrony zabytku na Krzemionkach w związku z realizacją inwestycji budowlanych i negatywna ocena w tym zakresie – wyrażona później także podczas kontroli wewnętrznej dotyczącej przygotowań do realizacji ogromnej inwestycji w Muzeum w Częstocicach i na Krzemionkach.
Od wczoraj obowiązki dyrektora placówki pełni Kamil Kaptur, który jest wieloletnim pracownikiem Krzemionek i archeologiem.
/mag/

Ważne wydarzenia