W sobotę wyruszy „Pociąg ze zdrowiem”

„Pociąg ze zdrowiem” – taki tytuł nosi akcja Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzana w ramach obchodów 20 lecia istnienia Województwa Świętokrzyskiego.

Wszyscy podróżujący 28 kwietnia pociągiem przewozów regionalnych w relacji Kielce – Sandomierz, która przebiega również przez Ostrowiec będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. W ramach akcji wykonywany będzie pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy we krwi czy tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Oprócz tego zostaną udzielone instruktaże samobadania piersi, resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie czy prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. W przypadku drgawek, zachłyśnięcia czy utraty przytomności. Specjaliści będą także udzielać porad dotyczących zdrowego trybu życia i zapobieganiu chorobom nowotworowym, bezdechu sennego czy porad na temat alergii, sposobów jej leczenia i diagnozowania. Organizatorzy będą także rozdawać pasażerom materiały edukacyjne. Pociąg ze zdrowiem wyruszy 28 kwietnia z Kielc o godzinie 7:36 i dotrze do Sandomierza około godziny 10:15.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia