Kolejne kroki w drodze „Krzemionek” do UNESCO

W Rezerwacie Krzemionki odbyło się pierwsze z cyklu spotkań szkoleniowych poświęconych przygotowaniu zarówno pracowników rezerwatu jak i samorządowców do wpisania Muzeum Historyczno-Archeologicznego „Krzemionki” na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na spotkaniu stawili się między innymi przedstawiciele samorządów powiatu ostrowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jak mówi Włodzimierz Szczałuba dyrektor Muzeum Historyczno Archeologicznego współpraca między tymi urzędami i instytucjami jest konieczna przy sporządzeniu planu zarządzania tym obiektem. – Plan ten dotyczy przede wszystkim tego haj będziemy dbać o to miejsce, jak będzie finansowane, w jaki sposób będzie udostępniane dla zwiedzających – wymienia dyrektor Szczałuba.
Tych spotkań ma być więcej i odbywać się będą w małych odstępach czasu. – We wrześniu spodziewamy się wizyty eksperta UNESCO, który przygotuje dokumentację dla przedstawicieli państw, którzy będą głosować o wpisaniu na listę UNESCO – mówił dyrektor Szczałuba.
Przypomnijmy, że Rezerwat w Krzemionkach od wielu lat stara się o uzyskanie wpisu na Światową Listę Dziedzictwa Unesco. W styczniu tego roku złożono już kompletny wniosek w tej sprawie.
/bart/

Ważne wydarzenia