Można już zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej

W Świętokrzyskiem rozpoczął się nabór do wojsk obrony terytorialnej.

Osoby zdrowe, sprawne fizycznie, posiadające obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe mogą składać wnioski o przyjęcie do Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Po rejestracji ochotnik powinien zgłosić się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, gdzie odbędzie szkolenie. Trwa ono 16 dni i przeprowadzone zostanie we wrześniu tego roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień.
/bart/

Ważne wydarzenia