Roboty pomogą w nauce

Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu odebrały dziś w Kielcach roboty edukacyjne, które pozwolą uczniom kształcić szereg umiejętności związanych z nowymi technologiami.

Jak mówi Janusz Juszczyk z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, to możliwe dzięki realizacji projektu 'Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który realizuje 28 szkół w województwie
– Zakup robotów edukacyjnych to konsekwencja warsztatów informatycznych i naukowo – technicznych, z których wcześniej korzystali uczniowie w ramach tego projektu – tłumaczy Janusz Juszczyk. – Doszliśmy do wniosku, że ponieważ w programie nauczania jest robotyka to na teraz i na przyszłość przydałyby się uczniom taka cenna pomoc dydaktyczna jaką są właśnie mobilne roboty edukacyjne – dodaje.
Dzięki robotom, które przekazał na dzisiejszym spotkaniu przedstawicielom szkół marszałek Adam Jarubas, uczniowie będą mogli uczyć się m.in. programowania, ale także nauki logicznego myślenia, nowych technologii, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i kształtowania pamięci.
Wartość całego projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa wynosi ponad 11 mln. zł. Jego realizacja zaplanowana jest do końca września tego roku.
/joge/

Ważne wydarzenia