Policja poszukuje kandydatów do służby

Obecnie w województwie świętokrzyskim zatrudnionych jest około 3000 funkcjonariuszy.

Garnizon świętokrzyskiej policji może pochwalić się najmniejszą liczbą brakujących policjantów w skali kraju. Jak mówi Kamil Tokarski rzecznik wojewódzkiej komendy policji obecnie jest około 60 wakatów i dodaje, że rekrutacje prowadzone są na bieżąco. W tym celu komenda wojewódzka organizuje cykl spotkań z młodzieżą by zachęcić ich do wstępowania do szeregów policji. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu 10 kwietnia. Wczoraj garnizon świętokrzyski zasiliło kolejnych 30 policjantów. Docelowo w tym roku ma zostać zatrudnionych jeszcze 50. Najbliższy nabór odbędzie się w lipcu, kolejne we wrześniu i grudniu. Jak podkreśla Kamil Tokarski na tę chwilę wpłynęło już ponad 200 aplikacji.
/bart/

Ważne wydarzenia