Gmina Kunów ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wczoraj na sesji radni przyjęli projekt uchwały w tej sprawie.

– Jest to jeden z najważniejszych dokumentów pozwalający na uchwalanie planów miejscowych na terenie całej gminy – podkreśla burmistrz Lech Łodej. Dodaje, że brak tych planów uniemożliwiał w wielu przypadkach wydanie zgód na budowę domów jednorodzinnych, czy sklepów wielkopowierzchniowych.
Burmistrz Łodej zakłada, że po zatwierdzeniu studium gminie potrzeba około 1,5 roku, by przygotować miejscowe plany zagospodarowania . Co to oznacza dla mieszkańców gminy?
– Przede wszystkim szybszy rozwój gminy, większą przestrzeń do stawiania domów jednorodzinnych, ale przede wszystkim przedsiębiorcy będą mogli inwestować w sektor usług, np. stawiając obiekty wielkopowierzchniowe – wylicza burmistrz Łodej.
Wcześniejsze projekty studium były wielokrotnie odrzucane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. To spowodowało m.in. To, że gmina zerwała współpracę z dotychczasowym projektantem i zleciła wykonanie dokumentu innej firmie.
/bart/

Ważne wydarzenia