Urzędnik wyborczy potrzebny od zaraz

wikipedia

Do piątku 6 kwietnia, czyli jeszcze przez dwa tygodnie trwa rekrutacja urzędników wyborczych. Termin ten został już raz wydłużony, jednak chętnych do pełnienia tej funkcji nadal brakuje, co potwierdza  Adam Michcik, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. – Zgłosiło się 39 osób, a na nasze województwo ustalono 208 urzędników wyborczych – mówi. W województwie potrzebnych jest  jeszcze 172 urzędników, bo spośród 39 zgłoszeń 3 nie spełniają wymogów formalnych.
Jak wyjaśnia dyrektor Michcik, jeżeli do 6 kwietnia nie uda się zrekrutować wymaganej liczby urzędników, to o wskazanie kandydatów  wystąpi do wojewody, marszałka, a także starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Jeżeli i to nie pomoże, to działania umożliwiające powołanie właściwej ich liczby podjąć będzie musiał minister spraw wewnętrznych i administracji.
Urzędnik wyborczy to nowa funkcja, wprowadzona przepisami znowelizowanego Kodeksu Wyborczego. Ma być powoływany na okres 6 lat i w okresie od chwili zarządzenia wyborów do zamknięcia procedury odwołań odpowiadać za przygotowanie i prawidłowy przebieg wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków komisji, dostarczenie kart do głosowania i udostępnienie transmisji z lokali wyborczych. Otrzyma za to 4460 złotych wynagrodzenia brutto. Kandydaci na urzędników wyborczych muszą spełnić ustawowe wymogi, być pracownikami urzędów i jednostek podległych, nie mogą być związani z żadną partią i nie mogą wykonywać funkcji urzędnika na terenie gminy, w której mieszkają lub pracują.

Ważne wydarzenia