Ostatnie dni pomnika „Krzyża Grunwaldu”

Do końca marca z przestrzeni publicznej zniknąć musi pomnik Krzyża Grunwaldu – zlokalizowany przy Kinie Etiuda.

To w związku z przepisami tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Jest upamiętnieniem nadanego miastu przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Orderu ‘Krzyża Grunwaldu” II stopnia. Jak głosi napis na pomniku odznaczenie zostało nadane ‘w uznaniu dla rewolucyjnych walk klasy robotniczej o wyzwolenie narodowe i społeczne, za udział społeczeństwa w walce z hitlerowskim najeźdźcą i wkład w budownictwo socjalistyczne Polski Ludowej…”.
Władze miasta zdecydowały, że monumentu nie usuną, ale zetną front piaskowca. – Usuniemy napis i krzyż – wyjaśnia Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca rady Miasta w Ostrowcu – podkreślając, że demontaż całego wielotonowego pomnika byłby trudny i kosztowny.
Pozbawiony napisu obelisk ma być w przyszłości wykorzystany. Jednak prezydent Jarosław Górczyński podkreśla, że dyskusja czemu poświęcić pomnik nie zostanie podniesiona szybko. – Chcemy wyciszyć napięcie – mówi.
W opinii Instytutu Pamięci Narodowej obiekt promuje totalitarny system komunistyczny. W jego obronie stanęły środowiska lewicowe, zwłaszcza SLD, które na przykład – celebrując Święto Pracy właśnie pod pomnikiem rozpoczyna majowy pochód.
/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia