Odwołana dyrektor DPS

Joanna Gałęzia nie jest już dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej.

Naszą informację potwierdził Krzysztof Wojtachnio, pełniący obowiązki dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które nadzoruje DPSy.
– Pani dyrektor została odwołana przez Zarząd Powiatu. Szczegółów żadnych nie znam więc nie mogę nic więcej powiedzieć – stwierdził.
Dyrektor Wojtachnio nie chce potwierdzić, czy odwołanie ma związek z kontrolą, jaką w DPSie przy Grabowieckiej na przełomie roku przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrolerzy sprawdzali między innymi, czy w placówce dochodzi do mobbingu. Kontrola potwierdziła, że pracownicy spotykali się z działaniami, które mogły nosić takie znamiona. Wskazywali, że byli ofiarami lub świadkami agresji słownej, w tym szydzenia i poniżania podwładnych, ośmieszania, grożenia zwolnieniem z pracy, manipulowania pracownikami i zmian warunków pracy bez podawania powodów.
/mag/

Ważne wydarzenia