Kolejna akcja ostrowieckiej policji

Jutro na terenie powiatu ostrowieckiego policjanci przeprowadzą akcje pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w której szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.

Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. Policja apeluje o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg. Akcja zaczyna się o godzinie 6:00 i potrwa do 22:00.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia