Ogólnopolskie konkursy organizowane przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje dwa konkursy. Pierwszy, plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem 'Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r.
Drugi konkurs o nazwie 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’ skierowany jest do rolników. Celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Komisje konkursowe sprawdzą, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Nagrodą główną dla najbezpieczniejszego gospodarstwa jest ciągnik. Chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursie mogą do 31 marca zgłosić swoje gospodarstwo w jednostce terenowej KRUS. Tam tez więcej informacji o obu konkursach.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia