Ośrodek zdrowia w Garbaczu po remoncie

Zakończył się I etap modernizacji ośrodka zdrowia w Garbaczu w gminie Waśniów. – To dla nas ważna chwila, bo budynek z 1968 roku nigdy nie był gruntownie remontowany – mówił przed przecięciem wstęgi Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa. – Pieniądze na jego remont wydeptaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim i w końcu się udało. Otrzymaliśmy środki unijne i to zarówno na remont tego obiektu, jak i ośrodka zdrowia w Waśniowie.

W uroczystym zakończeniu robót i symbolicznym otwarciu placówki uczestniczyli liczni goście. Dobrego projektu, który zyskał dofinansowanie i wysiłku inwestycyjnego gratulował Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ośrodek poświęcił miejscowy proboszcz.

W ramach zadania wyremontowane zostały wnętrza budynku, wszystkie instalacje. W nowoczesny sprzęt wyposażony został gabinet stomatologiczny i pediatryczny. – Nie oszczędzamy na pacjencie – mówi Renata Lipka, kierownik ośrodka zdrowia w Garbaczu, zaznaczając, że w końcu będą mogli włączać się w akcje profilaktyczne – Wcześniej nie mieliśmy warunków – wyjaśnia.

II etap inwestycji ma zakończyć się w lipcu tego roku. Wymieniony zostanie dach, zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne, budynek zostanie docieplony i zyska nową elewację. Do końca lipca zakończyć ma się też trwająca rozbudowa i remont ośrodka zdrowia w Waśniowie. Wartość tych dwóch projektów to blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych z czego 1,5 mln zł dofinansowania pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Podziel się

Ważne wydarzenia