Pełne miejsca w noclegowni i ogrzewalni

Mimo łagodnej tegorocznej zimy wszystkie miejsca w męskiej noclegowni i ogrzewalni w Ostrowcu są zajęte.

Mamy wielu podopiecznych, którzy przybywają do nas końcem jesieni, pod naszą opieką spędzają zimę, stąd problem z miejscami w placówce – mówi Kamil Mroczkowski, kierownik ostrowieckiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i dodaje, że placówka w tym momencie najbardziej potrzebuje ubrań, w które wyposażani są bezdomni.
Ostrowiecka męska noclegownia mieści się przy ulicy Samsonowicza 80 i dysponuje 22-ma miejscami. Natomiast bezdomne kobiety obecnie są kierowane do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a później odsyłane do noclegowni w innych miastach.
/tom/

Ważne wydarzenia