Zarzuty dla wykonawcy budowy odkrytych basenów na Rawszczyźnie

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu postawiła zarzut wykonawcy budowy odkrytych basenów na Rawszczyźnie w Ostrowcu.

Jak informuje Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, zarzut dotyczy artykułu 90. Prawa Budowlanego, a dokładniej tego, że nie zadbał o uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych, mimo że taki obowiązek na wykonawcy ciążył.
– Osobą, która usłyszała zarzuty jest Władysław S., prezes firmy, która wygrała przetarg na prace budowlane. Z materiału sprawy wynikało bowiem, że w ramach tego przetargu, który został przez firmę wygrany, miała ona pozyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, pozwolenia na wykonanie tych prac budowlanych, czego nie uczyniła – wyjaśnia prokurator Prokopowicz.
Jak ustaliło Radio Ostrowiec podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył też wyjaśnienia, które nie są sprzeczne z uzyskanym w sprawie materiałem dowodowym. Najprawdopodobniej akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze w lutym. Wykonawcy grozi teraz grzywna, kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2-óch.
Przypomnijmy, że sprawa samowoli budowlanej na Rawszczyźnie wybuchła na początku lipca. Po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazało się, że przebudowa basenów odbywa się bez wymaganego pozwolenia. Inspektor nakazał wstrzymanie robót i skierował sprawę do prokuratury.
Kontynuowanie budowy basenów stało się możliwe na początku tego roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę i poniesieniu tzw. opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych za rozpoczęcie bez zezwolenia budowy basenów oraz 2.5 tysiąca za rozpoczęcie bez zezwolenia budowy placu zabaw. Jak informowała Radio Ostrowiec wiceprezydent Marzena Dębniak, gmina nie poniosła z tego tytułu straty, bo w ramach umowy zawartej z wykonawcą po jego stronie leżał obowiązek dopilnowania formalności i to on poniósł koszty zapłaty.
/mag/

Ważne wydarzenia