Dotacje na utylizację azbestu

autor: L.A. Boczkowscy

Do końca marca można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest w gminie Bodzechów.

Kwota dotacji, jaką może przekazać Urząd Gminy Bodzechów to maksymalnie 1900zł brutto za odbiór, wywóz i utylizację eternitu. Warto zaznaczyć, że dotacja nie pokrywa kosztów demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Przyznane środki, zostaną przelane bezpośrednio na konto wykonawcy. Ilość wniosków jest ograniczona. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów, tam też należy składać wnioski.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia