Uczniowie Samochodówki pomagają swoim rówieśnikom z Afryki

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu tzw. „Samochodówki” już po raz 14 uczestniczą w programie „Adopcja Serca – Szkoła Średnia”, który obejmuje swoim zasięgiem sieroty i dzieci z Afryki ze skrajnie ubogich rodzin uczęszczające do szkół średnich.

Ideą programu jest wsparcie finansowe konkretnego dziecka i umożliwienie mu edukacji. Pomoc trwa do czasu ukończenia szkoły, tj. 6 lat od rozpoczęcia nauki. Dla większości młodzieży z biednych krajów afrykańskich jest to jedyna szansa na ukończenie szkoły średniej, a tym samym wyrwanie się z ubóstwa i samodzielne życie.
Uczestnictwo w „Adopcji Serca” jest całkowicie dobrowolne i bezinteresowne. W akcji, która stała się dla uczniów „Samochodówki” praktyczną i prawdziwą lekcją solidarności, bierze udział młodzież z różnych klas.
/tom/

Podziel się

Ważne wydarzenia