Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony

Wydatki na poziomie niemal 131 milionów złotych przy dochodach nieco ponad 130 milionów 600 tysięcy złotych zakłada budżet powiatu ostrowieckiego na 2018 rok.
Wczoraj na sesji został przyjęty 14-ma głosami 'za’ przy 7-dmiu wstrzymujących się.
Jak podkreślał starosta Zbigniew Duda – to budżet nadwyżkowy- planowane oszczędności w wysokości 500 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na spłatę kredytu.
Największą część budżetu po stronie wydatków, bo aż 40 % stanowi oświata. Ponad milion złotych dotacji otrzyma Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
Drugą co do wielkości pozycję w budżecie zajmuje pomoc społeczna – pochłonie ponad 22 miliony złotych – co stanowi 17% ogółu wydatków.
Ponad 4 miliony powiat musi dołożyć do budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który w zeszłym roku otrzymał z budżetu państwa 6 milionów złotych.
Dodatkowo wybudowany zostanie ośrodek terapii uzależnień i dochodzenia do trzeźwości. To inwestycja o wartości miliona złotych, z czego 200 tysięcy stanowi wkład własny samorządu powiatowego.
Z budżetu na 2018 rok starostwo musi pokryć ubiegłoroczną stratę szpitala. Wynosi ona ponad 389 tysięcy zł.
Na inwestycje drogowe przeznaczono 15 milionów złotych, z czego 9 milionów 200 tysięcy to środki zewnętrzne. Najważniejszą inwestycją będzie remont ulicy Samsonowicza w Ostrowcu, a także remont mostu na rzece Kamiennej przy ulicy Żeromskiego. Dodatkowo ponad 2 miliony złotych pochłonie stabilizacja skarpy wzdłuż drogi Ćmielów- Krzczonowice- Przeuszyn- wymieniał starosta Zbigniew Duda.
W tym roku powstać ma także długo oczekiwana dokumentacja budowy chodników w Janowicach, Mominie, Starodrożu i Wymysłowie.
W budżecie zapisano również ponad 3 miliony złotych na przebudowę i remont Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
/wer/

Podziel się

Ważne wydarzenia