Darmowa szkoła muzyczna będzie w Opatowie

Starania o utworzenie Państwowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia rozpoczęło Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Szkoła mogłaby ruszyć od nowego roku szkolnego. Darmowa nauka odbywałaby się w budynku Liceum Ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie. Zbierane są pisemne deklaracje od zainteresowanych. Do tej pory chęć zgłosiło ponad trzydzieści osób. Andrzej Zuzański, pedagog i skrzypek, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach, odpowiedzialny byłby za organizację szkoły. Szkoła mogłaby kształcić w zakresie instrumentów klawiszowych, gitary i skrzypiec. Obecnie chęć pracy w szkole wyraziło pięciu nauczycieli. Osoby zainteresowane nauką, fachowej informacji zasięgną w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego imienia Bartosza Głowackiego. Tam też dostępna jest deklaracja udziału. Deklarację można też pobrać ze strony internetowej liceum.

Ważne wydarzenia