Nowe pojazdy dla niepełnosprawnych w Opatowie

Dwa nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych kupiło Starostwo Powiatowe w Opatowie.

W przyszłym tygodniu przekazane zostaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz Domu Pomocy Społecznej w Czachowie. – Zakup tych samochodów to nic innego jak likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych. Chcemy pokazać, że są dla nas bardzo ważni – podkreślił Bogusław Włodarczyk, starosta opatowski. A Jarosław Basak, dyrektor placówki dodał, że gdyby nie zapewnili uczestnikom specjalistycznego przewozu to sami, na własną rękę, nigdy nie byliby w stanie dotrzeć na zajęcia.
Powiat opatowski w tym roku po raz kolejny przystąpił do programu wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 tysięcy złotych. Z tego samego programu pozyskano środki na zakup autobusu dla Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach oraz w Bidzinach.
Powiat opatowski przystąpił do programu wyrównywania różnic między regionami także na kolejny – na 2018 rok. Jego celem jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej dla instytucji pomocy społecznej.
/joge/

Ważne wydarzenia