Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych będą mogli ubiegać się o wsparcie

Od 7 do 29 grudnia rolnicy z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.
Wsparcie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wielskich woj. świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wnioski o pomoc można składać w regionalnych oddziałach ARiMR.

Ważne wydarzenia