Rusza II edycja projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Rusza II edycja projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” dla osób z gminy Bodzechów. Projekt ma na celu wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób, czyli 17 mężczyzn i 15 kobiet, w tym 10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bodzechów. W projekcie wsparciem objęte zostaną osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Bodzechów, a jednocześnie nie pracują i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy, lub też nie pracują i nie są w ogóle zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nabór na szkolenia w ramach projektu rozpoczyna się już 15 listopada i potrwa do końca roku.
Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymywać będą stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu zawodowym w wysokości około 5 zł za godzinę oraz korzystać będą ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. W trakcie udziału w stażach otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości około 1400 zł netto za każdy miesiąc. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, całość opiewa na kwotę prawie 600 tys zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi prawie pół miliona złotych.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Chęć udziału w projekcie można zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

Ważne wydarzenia