Koniec lekcji „WOS z posłem” w szkołach? Tak zdecydował Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

wazne,

Koniec lekcji „WOS z posłem” w szkołach? Wszystko wskazuje na to, że projekt Zespołu Pomocy Koleżeńskiej lekcji Wiedzy o Społeczeństwie prowadzonych z udziałem parlamentarzystów nie będzie kontynuowany. Tak zdecydował Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Do szkół rozesłał pismo, w którym straszy dyrekcje, że „podejmowanie takich działań spotka się ze stanowczym sprzeciwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, ze wszystkimi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych”. Pytany przez Radio Ostrowiec skąd taka decyzja tłumaczy, że lekcje mogą prowadzić tylko nauczyciele, bo za to mają płacone.
Kurator Mądzik w piśmie do szkół powołuje się na art. 86. Ustawy Prawo oświatowe, który mówi, że w szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
Tymczasem Marcin Wasiak z Fundacji Batorego mówi, że argumentacja kuratora jest chybiona i jest nadinterpretacją przepisów.
Marcin Wasiak dodaje, że jeśli takie projekty są realizowane z uwzględnieniem zasad pluralizmu, czyli są zapraszani parlamentarzyści różnych ugrupować, to są one wartością dodaną do treści realizowanego programu.
Katarzyna Cukierska, dyrektor ostrowieckiej „Szkoły z pasją”, z uczniami której spotkała się posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, mówi, że takie stanowisko kuratorium jest dla niej wiążące i więcej spotkań z posłami w jej szkole nie będzie,ale podkreśla, że odbędzie się to ze stratą dla uczniów, ponieważ planowała kilka takich spotkań z posłami z różnych partii. Zastanawia się również czy taka decyzja spowoduje także, że i sami uczniowie nie będą mogli jeździć na wycieczki do Sejmu.
Ideą lekcji WOS z posłem było przybliżenie uczniom pracy parlamentarzystów i propagowanie idei aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Lider Zespołu Pomocy Koleżeńskiej Patryk Stępień żałuje, że zabiera się młodzieży możliwość rozmowy z Posłami na Sejm RP: „Ja jestem przeciwny jakimkolwiek zakazom z góry. Uczniowie powinni mieć prawo wyboru, czy chcą się z takim posłem spotkać czy nie. My proponujemy interakcję między posłem a uczniami, lekcję o działalności społecznej, bez polityki i bez zachęcania do tej czy innej opcji politycznej. – podkreślił.

Ważne wydarzenia