Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków w Wasniowie

Rozpoczyna się trzeci etap budowy oczyszczalni przydomowych w gminie Waśniów. Do końca tego tygodnia rozstrzygnie się, kto wybuduje w gminie ponad 200 nowych oczyszczalni ścieków.

Wpłynęły trzy oferty, i co najważniejsze, wszystkie trzy poniżej ceny kosztorysowej – informuje Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa. Trwa weryfikacja złożonych propozycji i jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań jeszcze w tym roku gmina planuje budowę od 80 do nawet 100 nowych obiektów na terenie gminy.
Budowa 211 przydomowych oczyszczalni w gminie Waśniów potrwa do 30 czerwca 2018 roku.

Średni koszt przydomowej oczyszczalni w gminie Waśniów to wydatek rzędu 15 tys. zł, z czego przeważająca większość środków pochodzi z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa świętokrzyskiego oraz gminy Waśniów. Mieszkańcy, którzy ubiegają się o przydomową oczyszczalnię wpłacają jedynie 1,5 tys zł, na cele odwiertów, badań i dokumentacji inwestycji.

Warto dodać, że od połowy przyszłego roku w gminie funkcjonować będą 573 oczyszczalnie przydomowe i ok. 24 km sieci kanalizacyjnej obejmującej m.in. Waśniów i przyległe miejscowości.

/tom/

Ważne wydarzenia