Hutnik w sądzie, a mieszkańcy czekają na ciepło

Dziś Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach odrzucił wniosek zarządu spółdzielni Hutnik o przeprowadzenie restrukturyzacji spółdzielni. Sąd zasugerował, by Zarząd Hutnika złożył wniosek o jej przeprowadzenie w tzw. postępowaniu sanacyjnym.

To rodzaj restrukturyzacji zadłużenia firmy oraz wdrożenia działań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do spłaty długów – korzystniejszy dla Hutnika.
Przypomnijmy, że 'Hutnik’ ma niespłacony dług wobec syndyka Huty Ostrowiec w wysokości 15 milionów złotych. Stale rośnie też zadłużenia wobec innych wierzycieli, bo konta spółdzielni w imieniu syndyka zajmuje komornik.
Zdaniem prezesa Marka Zborowskiego, restrukturyzacja sanacyjna to dla spółdzielni ratunek. – To lepsze niż postępowanie upadłościowe, będziemy mieli zarządcę sądowego nie syndyka, lepsze gwarancje zabezpieczenia wierzycieli – o ile oczywiście zostanie przyjęty ten wariant przez sąd, ale najważniejsza jest dla nas w tej chwili możliwość dostarczania ciepła do mieszkań – podkreśla prezes Zborowski.
Zarząd spółdzielni taki wniosek zamierza złożyć w sądzie w najbliższy poniedziałek.
Spółdzielnia Hutnik jako jedyna w mieście nie ogrzewa mieszkań lokatorów. To dlatego, że Miejska Energetyka Cieplna oczekuje na spłatę długu wobec niej. Niemałego, bo wynosi on 4 miliony złotych.
W oświadczeniu, jakie otrzymaliśmy, od MEC-u, czytamy, że „mając na uwadze społeczny charakter odbiorcy” przedstawili Zarządowi Spółdzielni ograniczone do minimum warunki, po spełnieniu których „uruchomi ogrzewanie”.
Te „minimalne warunki” to spłata połowy zadłużenia, czyli 2 milionów złotych.
Prezes Hutnika wyjaśnia, że takich pieniędzy spółdzielnia nie ma. – Pieniądze zajęte są przez komornika, ale dziś otrzymaliśmy zgodę syndyka na wpłatę do MEC-u 100 tysięcy złotych. Nie mamy żadnych możliwości, by zgromadzić kwotę jakiej żąda MEC. Możemy na bieżąco wpłacać, czy po 50, czy po 100 tysięcy i tylko tak spłacać dług – mówi prezes Zborowski.
Jak dowiedziało się Radio Ostrowiec, rozmowy między zarządami MEC-u i Hutnika w sprawie warunków dostarczania ciepła do mieszkańców spółdzielni mają się rozpocząć po niedzieli.

Ważne wydarzenia