Katolicki Zespół Edukacyjny ma swój sztandar

Bóg, honor, ojczyzna – to motto i drogowskaz dla uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego imienia Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego zapisany na poświęconym w poniedziałek sztandarze placówki. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w kaplicy domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 7. rocznicę uruchomienia szkoły.

– Od siedmiu lat prowadzimy edukację w szkole, wychowujemy dzieci, kształcimy, tak, żeby były uczniami pięknymi, ludźmi szlachetnymi i mądrymi, i o tym wszystkim będzie nam przypominał sztandar, który jest darem rodziców – mówi dyrektor siostra Zofia Kuska.

Na sztandarze z jednej strony widnieje orzeł – godło Polski. Z drugiej strony jest wizerunek patrona szkoły – Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Podczas mszy świętej poświęcił go biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Społeczności szkolnej życzył dalszych sukcesów.

– Szkoła katolicka realizuje program szkolny, ale proponuje dzieciom chrześcijańską wizję świata – podkreśla biskup Nitkiewicz. – Chodzi o to, żeby żyć Ewangelią.

Katolicki Zespół Edukacyjny istniejący od 7 lat przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi liczy 195 uczniów, przedszkole 130. Od tego roku szkolnego dzieci z klas od 4 do 7 uczą się w filii na osiedlu Słonecznym, bo budynek przy ulicy Grabowieckiej nie jest już w stanie pomieścić wszystkich oddziałów. Prowadząca szkołę Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” przygotowuje się do rozbudowy.

– Marzy nam się obiekt sportowo-dydaktyczny tutaj przy ulicy Grabowieckiej – mówi dyrektor siostra Kuska. – Szukamy różnych sponsorów, ale czekamy też na ogłoszenie konkursu unijnego i liczymy, że uda nam się pozyskać dotację.

Szkoła ma już projekt budowlany, pozwolenie na budowę i, jak twierdzi siostra dyrektor, wsparcie „z góry”.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia