Marszałek Jarubas: Ostrowiec ma szanse na rozwój

– Wierzę, że mimo różnic – samorządy powiatowy i miejski w Ostrowcu mogą ze sobą współpracować – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, który był we wtorek gościem Radia Ostrowiec w audycji „W dobrym miejscu. W dobrym czasie”.

Odniósł się w ten sposób do pytania o destrukcyjny dla miasta konflikt między starostą powiatowym Zbigniewem Dudą z Prawa i Sprawiedliwości, a prezydentem Jarosławem Górczyńskim, który wygrał wybory startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego, a wcześniej był posłem PSL-u.
– Rozmawiałem o tym dziś z panem prezydentem i zapewnił mnie, że on nie chce konfliktu, że chce poświęcić się spokojnej, rzeczowej pracy dla miasta. Ja go trochę rozumiem, bo czasami trudno nie reagować na zaczepki, czy złośliwości, a i wola współpracy musi być z obu stron – mówił marszałek Jarubas. Dodał jednak, że jest zwolennikiem współpracy, bo tylko taka może przynieść korzyści dla miasta i powiatu. – Zachęcam obu panów do porozumienia, a i deklaruję, że mój gabinet jest dla nich zawsze otwarty – podkreślał.
Marszałek Jarubas na antenie odniósł się także do raportu Polskiej Akademii Nauk opublikowanym niespełna miesiąc temu w Newsweeku.
Wskazuje on 122 miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców, którym w najbliższych latach grozi finansowa, gospodarcza i społeczna zapaść. Wśród przyczyn jest, m.in demografia, upadek dużych zakładów przemysłowych, wyjazd młodych ludzi w poszukiwaniu lepszej pracy.
Ostrowiec jest na 8 miejscu tej listy, a Starachowice na 16. Zdaniem marszałka Jarubasa mimo, że badania prowadzone były w latach 2004 – 2014 to takie tendencje nie jest łatwo odwrócić. Dlatego samorząd województwa przeznaczył specjalne środki z unijnej puli dla tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji, w którym znalazł się Ostrowiec. Projekty unijne, mające na celu innowacyjność, podniesienie atrakcyjności na rynku i składane przez instytucje, przedsiębiorców, czy firmy, a wpisujące się w strategię województwa mają szanse na dodatkowe punkty w ocenie wniosków. – Województwo było zobowiązane wskazać kilka specjalności regionalnych, gdzie mogą być wdrażane innowacje. W naszej strategii wskazaliśmy cztery takie branże kluczowe dla regionu. To oprócz budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa oraz branży uzdrowiskowej jest branża metalowo – odlewnicza. Szczególnie ważna dla Ostrowca, który jest ważnym ośrodkiem w regionie – wyliczał marszałek Jarubas.
Inwestycje w te branże mogą liczyć na preferencje w dostępie do funduszy unijnych w postaci 14 dodatkowych punktów na maksymalne 70 przyznawanych przez oceniających wnioski.
Samorząd województwa dysponuje jeszcze środkami na takie cele i, jak podkreśla Adam Jarubas, warto się o nie postarać.
Marszałka Jarubasa zapytaliśmy też o plany Polskiego Stronnictwa Ludowego – jest wiceprzewodniczącym tej partii – na najbliższe wybory samorządowe. Poinformował, że w większości PSL zamierza poprzeć obecnych kandydatów na wójtów, czy radnych. – Mamy bardzo dobrych samorządowców i choć oczywiście nie powiem, że wszystkich w tych wyborach „pogonimy” to wierzę, że PSL tu w Świętokrzyskiem osiągnie dobry wynik. Że nasza polityka spokoju, równowagi, łączenia sprawi, że wyborcy ponownie nam zaufają – stwierdził marszałek Jarubas.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia