Modernizacja osiedla w Mirogonowicach

Gmina Waśniów podpisała umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na przebudowę osiedla w Mirogonowicach.

To już druga tego typu umowa podpisana z agencją, na rzecz rewitalizacji popeegierowskiego osiedla, w minionym roku udało się wykonać drogi dojazdowe do osiedla i wokół osiedla, kwota projektu wyniosła 428 tys złotych, z czego 385 tys. to dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Dzięki udanej współpracy w roku ubiegłym, również i teraz udało się pozyskać środki na dwa zadania: przebudowę dróg wewnętrznych osiedla oraz stworzenie przyjaznej estetyki osiedla, na ten cel gmina przeznaczy 230 tyś złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie aż 207 tys. 550 tys zł zostanie przekazane na przebudowę sieci kanalizacyjnej z czego wkład własny gminy wyniesie zaledwie 55 tys. zł – o czym poinformował nas Marek Kołodziński, kierownik referatu technicznego Urzędu Gminy w Waśniowie.

W najbliższej przyszłości gmina planuje również wymianę rur doprowadzających wodę do osiedla i budowę placu zabaw.

Ważne wydarzenia