Nowe mieszkania socjalne w gminie Kunów

Trzy nowe mieszkania socjalne powstaną w budynku świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej.

Gruntownie zmodernizowana zostanie także sama świetlica. Gmina Kunów pozyskała na ten cel 500 tys. złotych w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Tuż po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania.
To ważna dla społeczności lokalnej inwestycja, podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Lech Łodej. Zapotrzebowanie na mieszkania socjalne w gminie jest duże, a zasoby, którymi dysponuje samorząd są niewystarczające. Mieszkania socjalne, przypomina burmistrz, powstać mają również w budynku po dawnej szkole zawodowej w Kunowie.

Podziel się

Ważne wydarzenia