Cykliczne badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oceniał jakość wody, w którą zaopatrywani są mieszkańcy Kunowa i Ostrowca.

Woda pobierana jest z dwóch punktów Biechów i Kunów Fabryka. Próbki zostały pobrane do badań 11 sierpnia.
Ostatnie badanie wskazało, że wodę pobieraną z obu ujęć można bezpiecznie pić i z niej korzystać, bo odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Podziel się

Ważne wydarzenia