Ostrowiec zagrożony finansową zapaścią?

Ostrowiec zagrożony finansową zapaścią?

Takie wnioski wynikają z raportu Polskiej Akademii Nauk, który opublikował tygodnik Newsweek. Przypomnijmy, że według niego, niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi finansowa zapaść.
W pierwszej 10 – na ósmym miejscu – jako jedyne zagrożone miasto w województwie świętokrzyskim jest Ostrowiec. Kolejne zagrożone miasto z regionu to Starachowice, które znalazły się na 16 miejscu.
– Analiza, niestety jest druzgocąca. Jej wynik zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, bo wpływ na taki stan rzeczy miało wiele lat zaniedbań, chociażby brak lokalnej strategii rozwoju miasta w latach 2006 – 2014 – mówi Marcin Jabłoński, przewodniczący Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodaje, że dla Ostrowca był to czas „przespany” – Bez konkretnych inwestycji, bez wsparcia dla firm, szczególnie produkcyjnych. Edukacja niedostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy, wzrost podatków lokalnych. Te przykłady można mnożyć – wylicza
Przewodniczący Jabłoński dodaje, że on sam jest pełen obaw, czy sytuację da się znacząco zmienić. – A moje obawy są tym większe, że w Ostrowcu – niestety – w najlepsze trwa konflikt między samorządami. Jeśli nie zostanie on zażegnany, jeśli nie rozpocznie się konkretna współpraca mająca na celu chociażby zatrzymanie ucieczki młodych ludzi z Ostrowca, czy stworzenie odpowiedniego klimatu dla firm, chcących wprowadzać nowoczesne i nowe technologie to zapaść naszego miasta jest prawdopodobna – podkreśla.
Raport PAN obejmuje badania prowadzone w latach 2004 – 2014. Brano pod uwagę siedem wskaźników, m.in. liczbę zarejestrowanych firm, liczbę udzielonych noclegów, liczbę osób bezrobotnych, zmianę liczby ludności i prognozę demograficzną do 2035 roku oraz zmiany w dochodach własnych w budżetach gmin.
Jak wynika z tej analizy – w najbliższej przyszłości wskazane miasta mogą przejść poważny kryzys.
Podstawowym problemem będzie duży spadek liczby ludności, spowodowany zarówno niżem demograficznym jak i problemami migracyjnymi. Kolejnym jest bezrobocie strukturalne, polegające na wygaszaniu dużych zakładów produkcyjnych.
Dominik Smoliński, naczelnik wydziału planowania i rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewnia, że wyniki raportu traktują bardzo poważnie. – Znamy je od kwietnia tego roku i podejmujemy szereg działań, które mają przełamać niekorzystne tendencje. Zwrócę uwagę także na fakt, że badanie PAN zakończyło się trzy lata temu i od tego czasu sytuacja nieco się zmieniła – zaznacza.
Dodaje, że samorząd nie na wszystkie wskaźniki ma wpływ. – O sytuacji decydują i tendencje globalne, i te kształtowane przez rynek krajowy – mówi.
Jednym z działań podejmowanych przez samorząd miasta jest przygotowanie terenów dla potencjalnych inwestorów. W ciągu dwóch lat miasto kupiło 50 ha gruntów. – Zabiegamy o pozyskanie środków zewnętrznych pomocnych przy ściąganiu inwestorów ale także dbamy o to, by nie rosły podatki. Te od nieruchomości i od gruntów rolnych są na takim samym poziomie od 2016 roku, obniżyliśmy także podatki od środków transportu – wylicza naczelnik Smoliński.
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego proszony o komentarz, dotyczący raportu mówi, że tendencje w nim wskazane potwierdzają analizy przygotowywane na zlecenie władz województwa. Dlatego też w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego specjalna część środków jest przeznaczona dla tzw. miast północy. – To obszar strategicznej interwencji dla miast takich jak Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko Kamienna. Widzimy, że i samorządy tych miast i beneficjenci programów bardzo sensownie wykorzystują te środki, co powinno skutkować zmianami pozycji i sytuacji społeczno- gospodarczej – podkreśla.
Wicemarszałek Maćkowiak mówi, że jednym z głównych elementów atrakcyjności inwestycyjnej danego miasta jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Stąd, m.in. starania samorządu województwa o pozyskanie środków na modernizację drogi 74 – także ważnej dla Ostrowca oraz trwająca modernizacja drogi kolejowej 25. To także pieniądze, które do tej pory przekazał samorząd województwa na remonty i budowy dróg lokalnych.
Niemniej ważne są działania mające na celu poprawę atrakcyjności szkolenia młodych ludzi. – Tu znaczne środki przeznaczane są na szkolnictwo zawodowe i dopasowanie charakteru kształcenia do rynku pracy, bo rzeczywiście młodzież wyjeżdża do innych miast, tam szukają pracy i tam lepszą pracę znajdują, tam też widzą lepszą przyszłość dla rozwoju swojej kariery – mówi Maćkowiak.
Ale o poprawie sytuacji świadczy według niego fakt, że zarówno w Ostrowcu jak i w Starachowicach zmniejszyło się bezrobocie. Cztery lata temu w Ostrowcu wynosiło ono 20, 4 procent, a obecnie 12, 3 proc. Z kolei w Starachowicach wynosiło około 18 proc., a dziś nieco ponad 10 proc.
Jako miasta średnie Polska Akademia Nauk uwzględniła te, których liczba mieszkańców wynosi od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Według raportu, najgorzej jest w Prudniku w woj. opolskim, Hajnówce, w woj. podlaskim i Bartoszycach w woj. warmińsko – mazurskim.
/joge,wer/

Ważne wydarzenia